Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 27/10/2021 - Lượt xem: 74
Xem với cỡ chữ

Thông báo điểm thi (Vòng 2) Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Thông báo điểm thi (Vòng 2) Kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Xem tại đây

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn