Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 07/01/2022 - Lượt xem: 78
Xem với cỡ chữ

Điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19

Ngày 05/01, Sở Y tế Bắc Kạn ban hành Văn bản số 29/SYT-NVYD, làm rõ nội dung người tiếp xúc gần (F1), người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) theo nội dung điều chỉnh định nghĩa ca bệnh Covid-19 của Bộ Y tế.

Điều chỉnh Định nghĩa ca bệnh Covid-19

(được Quy định tại Văn bản số: 11042/BYT-DP ngày 29/12/2021)  

Người tiếp xúc gần (F1) là một trong số các trường hợp sau: Người có tiếp xúc cơ thể trực tiếp (bắt tay, ôm, hôn, tiếp xúc trực tiếp với da, cơ thể…) với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0. Người đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp trong vòng 2 mét hoặc trong cùng không gian hẹp, kín và tối thiểu trong thời gian 15 phút với ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0. Người không đeo khẩu trang có tiếp xúc, giao tiếp gần trong vòng 2 mét hoặc ở trong cùng không gian hẹp, kín với F0 trong thời kỳ lây truyền của F0.  Người trực tiếp chăm sóc, khám và điều trị ca bệnh xác định (F0) khi đang trong thời kỳ lây truyền của F0 mà không sử dụng đầy đủ các phương tiện phòng hộ cá nhân (PPE).

Thời kỳ lây truyền của ca bệnh xác định (F0) được tính từ 2 ngày trước khi khởi phát (đối với ca bệnh xác định không có triệu chứng thì thời kỳ lây truyền được tính từ 2 ngày trước ngày được lấy mẫu có kết quả xét nghiệm dương tính) cho đến khi kết quả xét nghiệm âm tính hoặc giá trị CT≥30.

Người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) (Quy định tại mục 1.4 Quyết định số: 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021) là người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét với F1 trong khoảng thời gian từ khi F1 có khả năng lây nhiễm từ ca bệnh (F0) cho đến khi F1 được cách ly y tế.

Biện pháp phòng dịch

Đối với người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định (F1), (Thực hiện theo Văn bản 6961/UBND-VXNV ngày 17/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn), được quy định như sau:  Người đã được tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19 hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng (có Giấy xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền): Tự cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR vào ngày đầu tiên và ngày thứ 07.

Trường hợp những người chưa tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 07 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên, ngày thứ 07 và ngày thứ 14.

Trường hợp những người chưa tiêm vắc xin phòng Covid-19: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe 07 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm PCR vào ngày đầu tiên, ngày thứ 07 và ngày thứ 14.

Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý như ca bệnh xác định.

Riêng đối với người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, người dưới 18 tuổi thực hiện cách ly tại nhà và phải có người chăm sóc cách ly cùng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Trong trường hợp không đảm bảo các điều kiện cách ly y tế tại nhà thì xem xét quyết định cách ly tại khu cách ly tập trung của huyện, thành phố.

Đối với người tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2)

 (Quy định tại mục 3.3 Quyết định số: 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021)

Tổ chức cách ly F2 tại nhà trong khi chờ kết quả xét nghiệm Real time RT- PCR của F1: Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 dương tính với SARS-CoV-2 thì chuyển cấp cách ly F2 lên thành F1 và thực hiện cách ly theo mục 1 phần II.

Nếu kết quả xét nghiệm Real time RT-PCR lần 1 của F1 và của F2 (nếu có) đều âm tính với SARS-CoV-2, trên cơ sở đánh giá nguy cơ, dịch tễ để xác định F2 được kết thúc việc cách ly tại nhà và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày, thực hiện 5K, nếu xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh phải thông báo ngay cho cơ quan y tế và Tổ Covid cộng đồng./.

Đính kèm file: Điều chỉnh Định nghĩa ca bệnh COVID-19

Nguồn: VP HĐND-UBND