Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 09/10/2021 - Lượt xem: 122
Xem với cỡ chữ

Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Xem tại đây: Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2 TDVC năm 2021

Biện pháp phòng chống dịch covid trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn