Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 17/09/2021 - Lượt xem: 70
Xem với cỡ chữ

Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Thông báo điểm thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Xem tại đây: Thông báo điểm thi vòng 1

Kết quả thi vòng 1

Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn