Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 07/09/2021 - Lượt xem: 61
Xem với cỡ chữ

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Xem chi tiết tại đây:

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 1

Danh sách xếp phòng thi môn Kiến thức chung

Danh sách xếp phòng thi môn Ngoại ngữ

Danh sách xếp phòng thi môn Tin học

Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn