Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 01/09/2021 - Lượt xem: 78
Xem với cỡ chữ

Thông báo tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn

Thông báo tiếp nhận công chức cấp xã vào làm viên chức tại Trung tâm GDNN-GDTX huyện Ngân Sơn

Xem chi tiết tại đây

UBND huyện Ngân Sơn