Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 28/02/2022 - Lượt xem: 73
Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn tạm thời cách đánh giá và xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết 128/NQ-CP

Thực hiện Văn bản số 642/CV-BCĐ ngày 28/02/2022 của BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh Bắc Kạn về việc thống nhất đánh giá và xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện hướng dẫn tạm thời cách đánh giá và xác định cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế như sau:

1.Về thời điểm đánh giá cấp độ dịch: Thống nhất đánh giá cấp độ dịch tối thiểu hàng tuần, thông báo cấp độ dịch vào ngày thứ 2 hàng tuần.

2. Số liệu: Số ca mắc mới, số ca thở oxy và số ca tử vong để xác định tiêu chí 1 (tỷ lệ ca mắc mới trên địa bàn/dân số/thời gianđược tính 7 ngày liên tục theo tuần từ thứ 2 đến chủ nhật gần nhất.

3. Việc xác định mức độ lây nhiễm, xác định khả năng đáp ứng và xác định cấp độ dịch cần tuân thủ theo đúng Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 218/QĐ-BYT ngày 27/01/2022 của Bộ Y tế.

4. Trung tâm Y tế huyện cần có sự trao đổi thông tin, tình hình theo dõi, điều trị các ca mắc Covid là các công dân thuộc địa bàn cấp xã để có kết quả đánh giá các tiêu chí được chuẩn xác.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện đánh giá cấp độ dịch theo tuần, tổng hợp báo cáo về UBND huyện qua (Văn phòng HĐND& UBND huyện) trước 10h00 (ngày thứ hai hàng tuần) tổng hợp tham mưu ban hành thông báo cấp độ dịch hàng tuần và gửi Sở Y tế theo quy định); đồng thời, công bố và cập nhật trên trang: capdodich.yte.gov.vn của Bộ Y tế; từ đó các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp, trường học biết áp dụng các biện pháp tương ứng quy định trong mục IV, Nghị quyết số 128/NQ-CP được kịp thời, hiệu quả, an toàn.

Với nội dung trên, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện./.

Đính kèm file pdf: V/v thực hiện Văn bản số 642/CVBCĐ ngày 28/02/2022 của BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh 

Nguồn: VP HĐND-UBND