Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 04/03/2022 - Lượt xem: 73
Xem với cỡ chữ

Hướng dẫn quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà


I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

   1. Mục đích

        - Nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống dịch COVID – 19 trên địa bàn huyện.

        - Bảo đảm thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh môi trường và vệ sinh phòng dịch trong tình hình hiện nay.

   2. Yêu cầu

        - Công tác quản lý chất thải y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 phải bảo đảm tuân thủ theo nghiêm ngặt theo quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban chỉ đạo quốc gia Phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19; Thông tư số 02/2022/TT- BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

        - Thu gom chất thải y tế lây nhiễm phát sinh và xử lý đạt yêu cầu bảo vệ môi trường, yêu cầu phòng dịch. Đảm bảo không phát tán mầm bệnh trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19.

        - Đảm bảo người bệnh, người nhà người bệnh, người chăm sóc người bệnh, người tham gia quản lý chất thải y tế và các đối tượng liên quan trong phòng, chống dịch COVID-19 được an toàn, yên tâm chữa trị tránh lây lan dịch bệnh.

         - Người tham gia vào công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải lây nhiễm, vệ sinh thiết bị, dụng cụ đựng chất thải phải được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ cá nhân theo quy định.

II. HƯỚNG DẪN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP MẮC COVID – 19 QUẢN LÝ TẠI NHÀ

   1. Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng có trường hợp mắc COVID-19 (F0)

      1.1. Thu gom, xử lý chất thải trong khi chờ vận chuyển

      a) Thu gom, vận chuyển chất thải

            - Các hộ gia đình có người mắc COVID – 19 quản lý tại nhà phải thực hiện thu gom toàn bộ chất thải phát sinh từ phòng cách ly vào túi đựng chất thải màu vàng, buộc kín miệng túi, có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2, tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải. Thùng thu gom chất thải phải có thành cứng, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2” và được lưu giữ tạm thời trong khuôn viên gia đình.

            - Trong quá trình thu gom, vận chuyển thùng đựng chất thải phải được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, phát tán chất thải ra bên ngoài.

        b) Xử lý chất thải:

           - Đối với các hộ dân nằm trong phạm vi thu gom của Hợp tác xã nước sạch và VSMT: Xử lý ngay trong ngày tại lò đốt chất thải của huyện.

         - Đối với các hộ không nằm trong phạm vi thu gom của HTX: Người dân sử dụng thùng phi có đục lỗ để tiến hành đốt chất thải (cần bảo đảm khoảng cách với gia đình và hộ dân xung  quanh), sau mỗi lần đốt phải tiến hành phun khử khuẩn xung quanh lò. Người đốt phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế, găng tay, kính.

1.2. Chất thải lây nhiễm đặc thù phải xử lý tại chỗ

     a. Trường hợp 1:

         - Xử lý nguồn lây nhiễm do bệnh nhân phát thải: phải được loại bỏ
ngay bằng cách lau bằng khăn hoặc gạc tẩm dung dịch khử khuẩn có chứa 0,5%
Clo hoạt tính. Nếu lượng máu, chất tiết nhiều, phải thực hiện lau nhiều lần cho
đến khi loại bỏ hoàn toàn trên bề mặt (Lưu ý: mỗi lần lau dùng một khăn).

         - Xử lý chất thải từ việc xử lý nguồn lây nhiễm: Tất cả các khăn/gạc
sau khi lau phải được bỏ vào túi đựng màu vàng, buộc chặt miệng, cho vào túi
thứ hai sau đó bỏ vào thùng đựng chất thải lây nhiễm. Túi và thùng có dán nhãn
“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Sau đó đem đi xử lý theo mục 1.1 của hướng dẫn này.

b. Trường hợp 2:

Phân, nước tiểu của người mắc COVID-19

- Xử lý: phải xử lý bằng bồn cầu có hầm tự hoại của nhà vệ sinh. Hầm/bể tự hoại phải được khử khuẩn theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Sàn nhà vệ sinh phải khử khuẩn thường xuyên bằng dung dịch có chứa
0,1% Clo hoạt tính hoặc hóa chất được Bộ Y tế cấp phép, đảm bảo không tạo
môi trường phát triển nguồn lây.

c. Trường hợp 3:

Dịch tiết đường hô hấp, dịch tiết cơ thể (đờm, dãi, dịch mũi họng, dịch
phế quản, dịch dẫn lưu,…) của người bệnh

Xử lý: phải được ngâm bằng dung dịch khử khuẩn có chứa 1% Clo hoạt
tính với tỷ lệ 1:1 trong thời gian ít nhất 10 phút, sau đó đổ vào bồn cầu nhà vệ
sinh để xử lý bằng hầm tự hoại, nước thải sau hầm tự hoại phải xử lý bằng dung
dịch Clo hoạt tính theo hướng dẫn của ngành y tế như đã nêu ở trường hợp 2.
Sàn nhà vệ sinh phải khử khuẩn thường xuyên bằng dung dịch khử khuẩn
có chứa 0,1% Clo hoạt tính, đảm bảo không tạo môi trường phát triển nguồn lây.

2. Đối với chất thải phát sinh từ nhà/phòng cách ly người tiếp xúc gần (F1) ở cùng nhà/phòng với người nhiễm COVID -19

 a) Thu gom chất thải lây nhiễm

- Trước khi thu gom, túi đựng chất thải phải buộc kín miệng túi và tiếp tục bỏ vào túi đựng chất thải lây nhiễm thứ 2, buộc kín miệng túi, sau đó bỏ vào thùng thu gom chất thải lây nhiễm. Thùng thu gom chất thải lây nhiễm phải có thành cứng, có nắp đậy kín, có bánh xe đẩy, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không làm rơi vãi, phát tán chất thải ra bên ngoài môi trường. Trong quá trình thực hiện phải khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Thu gom riêng thùng đựng chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 từ nhà/phòng cách ly của người thuộc đối tượng F1, trong quá trình thu gom, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi, phát tán chất thải ra ngoài.

b) Vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm

- Thực hiện vận chuyển chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV- 2 để xử lý trong ngày. Thùng đựng chất thải phải có thành cứng chịu được va đập, bên ngoài thùng có dán nhãn “CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”. Trong quá trình vận chuyển, thùng đựng chất thải luôn được đậy nắp kín, đảm bảo không bị rơi hoặc rò rỉ chất thải.

- Trong quá trình thực hiện phải khử trùng và xử lý môi trường theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

- Đối với các hộ dân nằm trong phạm vi thu gom của Hợp tác xã nước sạch và VSMT: Xử lý ngay trong ngày tại lò đốt chất thải của huyện.

- Đối với các hộ không nằm trong phạm vi thu gom của HTX: Người dân sử dụng thùng phi có đục lỗ để tiến hành đốt chất thải (cần bảo đảm khoảng cách an toàn với gia đình và hộ dân xung quanh), sau mỗi lần đốt phải tiến hành phun khử khuẩn xung quanh lò. Người đốt phải trang bị đầy đủ đồ bảo hộ y tế, găng tay, kính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hợp tác xã nước sạch và Vệ sinh môi trường huyện

- Tổ chức thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định. Trong quá trình thu gom, vận chuyển túi đựng chất thải phải được buộc kín miệng túi, thùng đựng chất thải phải đậy nắp kín, bảo đảm không  bị rơi vãi, phát tán chất thải ra bên ngoài môi trường.

- Bố trí nhân lực, phương tiện, thiết bị, dụng cụ, trang bị bảo hộ bảo đảm phục vụ công tác thu gom, vận chuyển chất thải.

- Bảo đảm đầy đủ đồ bảo hộ y tế, dung dịch khử khuẩn cho người trực tiếp thực hiện công tác thu gom, vận chuyển chất thải.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể (tổ thu gom, thời gian, tần suất, lộ trình) để thực hiện việc thu gom, vận chuyển chất thải.

- Xử lý chất thải ngay sau khi vận chuyển đến địa điểm xử lý tránh phát tán mầm bệnh hoặc để tồn đọng chất thải quá lâu.

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường

- Tổ chức triển khai Hướng dẫn này; Kiểm tra, giám sát công tác phân loại, quản lý chất thải lây nhiễm tại các khu vực cách ly y tế tại nhà trên địa bàn huyện; giám sát, chỉ đạo kịp thời công tác thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm về cơ sở xử lý;

- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm y tế huyện, các ban, ngành có liên quan cập nhật Hướng dẫn này khi có quy định mới, tình huống mới phát sinh cần phải cập nhật.

3. Phòng Kinh tế - Hạ tầng

Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Hợp tác xã nước sạch và VSMT để thực hiện công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phát sinh đối với người mắc COVID – 19 quản lý tại nhà được hiệu quả.

4. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, TT&TT

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng bằng các hình thức khác nhau để người dân nắm bắt và thực hiện đúng theo hướng dẫn phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải lây nhiễm phát sinh trong hoạt động phòng, chống dịch Covid-19; góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh.

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

         - Khẩn trương phối hợp với Trạm y tế các xã, thị trấn tổ chức triển khai Hướng dẫn này đến các hộ gia đình có người mắc COVID – 19 điều trị tại nhà để người dân chủ động thực hiện đúng hướng dẫn;

          - Phổ biến về nội dung của Hướng dẫn đến người dân địa phương qua hệ thống loa phát thanh của xã, thị trấn hoặc loa lưu động.

         - Tùy điều kiện của từng địa phương xem xét bố trí các túi đựng, thùng chứa chất thải, thùng phi(thùng đốt rác) cho các hộ gia đình có người mắc COVID – 19 điều trị tại nhà bảo đảm yêu cầu theo Hướng dẫn này;

          - Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm trong phòng chống dịch COVID – 19 trên địa bàn;

         - Báo cáo kịp thời theo yêu cầu về tình hình quản lý, xử lý chất thải lây nhiễm đến Ủy ban nhân dân huyện để theo dõi.

6. Trạm y tế các xã, thị trấn

Phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn hướng dẫn người dân phân loại chất thải theo hướng dẫn của Trung tấm y tế huyện và hướng dẫn của huyện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị thông tin kịp thời về Uỷ ban nhân dân huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường) để xem xét, sửa đổi bổ sung cho phù hợp./.

Đính kèm file PDF:  HƯỚNG DẪN Quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc COVID-19 quản lý tại nhà

Nguồn: VP HĐND-UBND