Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 07/04/2022 - Lượt xem: 74
Xem với cỡ chữ

Thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Văn bản số 2071/UBND-VXNV ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo như sau:

1. Các phòng, ban, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân: Thực hiện nghiêm các yêu cầu về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là yêu cầu 5K; kịp thời đến khám và khai báo y tế khi có biểu hiện bất thường về sức khỏe; trường hợp người dân tự test nhanh tại nhà dương tính với COVID-19 thì phải khai báo ngay với Trạm Y tế nơi sinh sống và trưởng thôn/tổ dân phố hoặc Tổ COVID cộng đồng để được tư vấn, hướng dẫn và thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị phù hợp, hiệu quả.

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo, có giải pháp hiệu quả để chấn chỉnh tình trạng trên; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm về phòng, chống dịch; vận dụng linh hoạt việc cách ly, điều trị người nhiễm COVID-19 theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Với nội dung trên, các đơn vị triển khai thực hiện./.

Đính kèm file:  V/v thực hiện Văn bản số 2071/UBND-VXNV ngày 06/4/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn 

Nguồn: VP HĐND-UBND