Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 13/04/2022 - Lượt xem: 68
Xem với cỡ chữ

Thông báo kết quả đánh giá cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngân Sơn (tính từ ngày 04/4 đến ngày 10/4/2022)


Xem tại đây:   THÔNG BÁO Kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ngân Sơn

Nguồn: VP HĐND-UBND