Saturday, 20/07/2024
Ngày đăng: 11/08/2021 - Lượt xem: 106
Xem với cỡ chữ

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi môn nghiệp vụ chuyên ngành (vòng 2) kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Xem chi tiết tại đây

Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn