Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 06/08/2021 - Lượt xem: 74
Xem với cỡ chữ

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 tuyển dụng viên chức năm 2021

Thông báo danh mục tài liệu ôn thi vòng 1 tuyển dụng viên chức năm 2021

Xem chi tiết tại đây

Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn