Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 02/08/2021 - Lượt xem: 71
Xem với cỡ chữ

Thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng 68 (HĐ161)

Thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng 68 (HĐ161)
          Ngày 02/8/2021, Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn ban hành thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng 68 (161).

          Căn cứ Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 25/6/2021 của UBND huyện kế hoạch tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào làm việc tại Văn Phòng HĐND và UBND huyện Ngân Sơn;

          Căn cứ Quyết định số 1223/QĐ-UBND ngày 05/7/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng Hợp đồng 68 (hợp đồng 161)

          Thực hiện Kế hoạch số 151/KH-HĐTD ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng Hợp đồng 68 (Hợp đồng 161) về kế hoạch hoạt động của Hội đồng tuyển dụng Hợp đồng 68 (Hợp đồng 161);

          Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Hội đồng tuyển dụng đã tiến hành tổ chức kiểm tra, phỏng vấn tuyển dụng hợp đồng 68 (hợp đồng 161), kết quả như sau:

TT

Họ và tên

Năm sinh

Hộ khẩu thường trú

Số báo danh

Tổng điểm trung bình KT, PV

Ghi chú

1

Tạ Văn Kiên

21/3/1985

Tổ dân phố Nà Kèng, thị trấn Nà phặc, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 01

78,75

 

          Với nội dung trên, Hội đồng tuyển dụng thông báo để thí sinh tham gia kiểm tra, phỏng vấn biết./.

          Đính kèm file pdf

Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn