Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 27/07/2021 - Lượt xem: 71
Xem với cỡ chữ

Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Ngày 27/7/2021, Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021.

          Ngày 27/7/2021, Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021.

Xem chi tiết tại đây

Hội đồng Tuyển dụng huyện Ngân Sơn