Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 20/07/2021 - Lượt xem: 73
Xem với cỡ chữ

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tham gia dự tuyển vòng 2 tuyển dụng Hợp đồng 68 (hợp đồng 161)

Thông báo danh mục tài liệu ôn tập tham gia dự tuyển vòng 2 tuyển dụng Hợp đồng 68 (hợp đồng 161)

Xem chi tiết tại đây

Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn