Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 19/07/2021 - Lượt xem: 83
Xem với cỡ chữ

Về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 và thời gian phỏng vấn đợt tuyển dụng Hợp đồng 68 (hợp đồng 161) năm 2021

Về việc thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển vòng 2 và thời gian phỏng vấn đợt tuyển dụng Hợp đồng 68 (hợp đồng 161) năm 2021

Xem chi tiết tại đây

Hội đồng tuyển dụng huyện Ngân Sơn