Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 28/06/2021 - Lượt xem: 69
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào làm việc tại Văn Phòng HĐND và UBND huyện Ngân Sơn

Kế hoạch tuyển dụng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào làm việc tại Văn Phòng HĐND và UBND huyện Ngân Sơn

Xem chi tiết tại đây

UBND huyện Ngân Sơn