Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 25/05/2021 - Lượt xem: 97
Xem với cỡ chữ

Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức

Thông báo nhu cầu tiếp nhận viên chức

1. Vị trí việc làm: Giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện.

2. Số lượng tiếp nhận: 01 người.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện:

          - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm trở lên các chuyên ngành văn, sử, địa, giáo dục chính trị, giáo dục công dân,...;

          - Ngạch viên chức đang giữ: Đã được xếp ngạch viên chức tương đương với ngạch chuyên viên (đang hưởng lương theo bảng lương công chức loại A1 theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP);

          - Trình độ lý luận chính trị: Từ trung cấp trở lên;

          - Kinh nghiệm công tác: Đã tham gia giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong huyện.

4. Hình thức tiếp nhận: Tiếp nhận không qua thi tuyển.

5. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ: Nhận hồ sơ từ ngày 25 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2021 tại Ban Tổ chức Huyện ủy Ngân Sơn.

6. Hồ sơ gồm:

          - Đơn xin thuyên chuyển công tác có xác nhận của thủ trưởng đơn vị quản lý viên chức;

          - Bản photo bằng tốt nghiệp Đại học;

          - Bản photo bằng tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị;

          - Các văn bằng chứng chỉ khác;

Đính kèm file PDF

Huyện ủy Ngân Sơn