Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 20/05/2021 - Lượt xem: 75
Xem với cỡ chữ

Thông báo bổ sung ngành, chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021 huyện Ngân Sơn

Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021.

          Ngày 06 tháng 5 năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn ban hành Quyết định số 752/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021. Theo đó, tại biểu nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2021, vị trí giáo viên Bậc Tiểu học, bộ môn Tin học có ghi ngành hoặc chuyên ngành đào tạo là:  “Tin học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)”;

          Tuy nhiên, sau khi rà soát lại về ngành và chuyên ngành cần tuyển dụng đối với viên chức Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo bổ sung ngành, chuyên ngành đào tạo cho vị trí giáo viên Tiểu học, bộ môn Tin học cần tuyển dụng, cụ thể như sau“Sư phạm Tin học; Tin học (có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm)”.

          Trên đây là nội dung Thông báo bổ sung ngành chuyên ngành tuyển dụng viên chức năm 2021 của huyện Ngân Sơn. Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn Thông báo đến các cơ quan, đơn vị và các cá nhân được biết./.

          Đính kèm file PDF

UBND huyện Ngân Sơn