Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 06/05/2021 - Lượt xem: 97
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Ngân Sơn năm 2021

Ngày 06/5/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Quyết định số 752/QĐ-UBND.
          Ngày 06/5/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021 tại Quyết định số 752/QĐ-UBND.

          Cụ thể, theo Kế hoạch, huyện Ngân Sơn tuyển dụng 54 chỉ tiêu viên chức, trong đó: 16 chỉ tiêu giáo viên Tiểu học; 20 giáo viên trung học cơ sở; 03 giáo viên trung học phổ thông; 02 giáo viên dạy nghề; 06 chỉ tiêu thư viện; 01 chỉ tiêu thiết bị, thí nghiệm; 01 kế toán; 02 chỉ tiêu kỹ thuật trồng trọt và bảo vệ thực vật; 02 chỉ tiêu kỹ thuật chăn nuôi, thú y, thủy sản; 01 chỉ tiêu chuyên ngành thể dục thể thao.

          Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 10/5/2021 đến 16h30’ ngày 10/6/2021 (trường hợp gửi theo đường bưu chính thì tính thời gian theo dấu công văn đến của cơ quan Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn chậm nhất vào ngày 10/6/2021).

          Địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển tại Phòng Nội vụ huyện Ngân Sơn. Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn (tầng 2, trụ sở HĐND-UBND huyện Ngân Sơn).

          Xem chi tiết tại đây

UBND huyện Ngân Sơn