Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 05/02/2021 - Lượt xem: 100
Xem với cỡ chữ

Thông báo kết quả họp xét tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn

Thông báo kết quả họp xét tiếp nhận viên chức đang công tác tại các huyện, thành phố trong tỉnh về công tác tại các đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo huyện Ngân Sơn

Xem chi tiết Thông báo tại đây

UBND huyện Ngân Sơn