Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 02/11/2020 - Lượt xem: 99
Xem với cỡ chữ

Thông báo về việc tổ chức xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của UBND huyện Ngân Sơn

Thông báo về việc tổ chức xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên của UBND huyện Ngân Sơn

Xem chi tiết tại đây

UBND huyện Ngân Sơn