Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 21/10/2020 - Lượt xem: 97
Xem với cỡ chữ

Thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Thông báo kết quả tổ chức kiểm tra, sát hạch tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên đã có hợp đồng lao động và đóng Bảo hiểm xã hội từ năm 2015 trở về trước

Xem chi tiết tại đây

Hội đồng Kiểm tra, Sát hạch huyện Ngân Sơn