Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 13/12/2022 - Lượt xem: 85
Xem với cỡ chữ

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023(Cập nhật lúc: 13/12/2022

Báo cáo tình hình thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023(Cập nhật lúc: 13/12/2022

Xem tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND