Thursday, 18/07/2024
Ngày đăng: 05/08/2022 - Lượt xem: 109
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn

Kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp với tổ chức, cá nhân về thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính năm 2022 trên địa bàn huyện Ngân Sơn

Xem tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND