Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 19/07/2022 - Lượt xem: 69
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021, nâng cao chỉ số năm 2022 và những năm tiếp theo

Xem tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND