Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 25/05/2022 - Lượt xem: 86
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2022

Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân dân huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

          Ngày 25/5/2022, Ủy ban nhân dân dân huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 231/KH-UBND triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Ngân Sơn.

          Xem tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND