Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 04/05/2022 - Lượt xem: 100
Xem với cỡ chữ

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 – 2025

Báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở” giai đoạn 2019 – 2025

Xem chi tiết tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND