Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 31/03/2022 - Lượt xem: 80
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022


Xem nội dung tại đây

Văn Phòng HĐND-UBND