Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 24/09/2021 - Lượt xem: 77
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch thực hiện các nội dung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo

Ngày 22/9/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về thực hiện các nội dung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo.

Ngày 22/9/2021, UBND huyện Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 189/KH-UBND về thực hiện các nội dung nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế về Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2020, nâng cao Chỉ số năm 2021 và những năm tiếp theo.

Xem chi tiết tại đây

UBND huyện Ngân Sơn