Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 06/08/2021 - Lượt xem: 134
Xem với cỡ chữ

Thông báo công khai số điện thoại đường dây nóng


1. Nội dung tiếp nhận thông tin

          Tiếp nhận các ý kiến của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc UBND huyện Ngân Sơn quản lý trong thực thi công vụ.

2. Cách thức tiếp nhận thông tin

2.1. Tiếp nhận thông tin bằng đường dây nóng qua số điện thoại

          - Trong giờ hành chính: Thanh tra huyện, số điện thoại 02093874167.

          - Tất cả các giờ trong ngày: Chánh Thanh tra huyện, số điện thoại đường dây nóng: 0974667227.

2.2. Tiếp nhận thông tin bằng văn bản, hồ sơ, tài liệu theo đường bưu điện, hòm thư điện tửhoặc trực tiếp trụ sở cơ quan

          - Địa chỉ: Phòng Thanh tra huyện Ngân Sơn; Khu I, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

          - Địa chỉ thư điện tử: thanhtra.ns@backan.gov.vn

3. Thông báo kết quả giải quyết thông tin, đơn thư phản ánh về tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong  giải quyết công việc

          Mọi thông tin, tin báo tiếp nhận và kết quả giải quyết đều được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, qua Cổng thông tin điện tử huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn.

          Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn niêm yết, công khai số điện thoại đường dây nóng tại trụ sở, cơ quan, đơn vị và thông báo tới toàn thể nhân dân được biết

          UBND huyện Ngân Sơn thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân được biết./.

          Đính kèm file

UBND huyện Ngân Sơn