Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 11/03/2021 - Lượt xem: 47
Xem với cỡ chữ

Báo cáo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ mười một HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021


Xem chi tiết tại đây

UBND huyện Ngân Sơn