Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 25/02/2021 - Lượt xem: 57
Xem với cỡ chữ

Kế hoạch thực hiện công tác Nội chính, Cải cách Tư pháp và Phòng, chống tham nhũng năm 2021


Ngày 25/02/2021, Huyện ủy Ngân Sơn ban hành Kế hoạch số 15-KH/HU về triển khai thực hiện công tác Nội chính, Cải cách Tư pháp và Phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Xem chi tiết kế hoạch tại đây

Huyện ủy Ngân Sơn