Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 25/12/2020 - Lượt xem: 107
Xem với cỡ chữ

Kết quả chấm điểm trong thực hiện dân vận chính quyền năm 2020

Năm 2020, huyện Ngân Sơn tiếp tục thực hiện việc chấm điểm công tác dân vận chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện theo nội dung Quyết định số 1878 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 30/10/2017.

          Năm 2020, huyện Ngân Sơn tiếp tục thực hiện việc chấm điểm công tác dân vận chính quyền của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc UBND huyện theo nội dung Quyết định số 1878 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành ngày 30/10/2017.

Xã Vân Tùng tích cực vận động nhân dân phát triển kinh tế (trong ảnh: khai thác gỗ rừng trồng ở thôn Bản Liềng, Vân Tùng)

          Điểm số đánh giá, phân loại của các cơ quan, đơn vị là tổng điểm được tập hợp từ đánh giá, chấm điểm của 8 nội dung tiêu chí, tiêu chí thành phần với tổng điểm tối đa tương ứng với các tiêu chí là 90/100 điểm, 10 điểm còn lại do cấp trên đánh giá.

          Kết quả, điểm tự đánh giá chấm điểm của 13 cơ quan, đơn vị và 9 xã, thị trấn đều thực hiện theo đúng phương pháp đánh giá công tác dân vận, điểm tự đánh giá đạt từ 80 điểm trở lên và đều xếp loại tốt.

          Kết quả đánh giá, xếp loại của huyện phần đa đều cao hơn số điểm các đơn vị, địa phương tự chấm. Còn 01 xã huyện chấm hạ xuống 10 điểm từ 87 xuống còn 78 điểm và xếp loại khá.

          Còn 2 đơn vị là Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và xã Cốc Đán không đủ điều kiện xếp loại do gửi báo cáo tự đánh giá xếp loại chậm so với thời gian quy định và không có báo tự đánh giá xếp loại và hồ sơ liên quan gửi UBND huyện theo Quy định.

Hà Mai

Bài viết cùng chuyên mục