Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 11/12/2020 - Lượt xem: 109
Xem với cỡ chữ

Ngân Sơn nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)

Để thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo đến các cơ quan đơn vị xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của huyện, trong đó có nội dung triển khai thực hiện liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), như nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các tổ chức, cá nhân; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020.

          Để thực hiện tốt các giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, UBND huyện đã chỉ đạo đến các cơ quan đơn vị xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính của huyện, trong đó có nội dung triển khai thực hiện liên quan đến nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), như nâng cao chất lượng hoạt động của cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cải cách hành chính; xây dựng kế hoạch thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo huyện với các tổ chức, cá nhân; Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020.

          Trong công tác tuyên truyền, huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến GDPL cho cán bộ, công chức,viên chức và nhân dân.  Trong năm, huyện tổ chức lồng ghép tuyên truyền được 372 cuộc, có trên 13.200 lượt người nghe. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là các văn bản pháp luật có nhiều nội dung liên quan đến Luật Đất đai, Lâm nghiệp, Luật Xây dựng, Luật đấu thầu, Hỗ trợ doanh nghiệp, các Nghị định của Chính phủ quy định việc thực hiện và xử phạt vi phạm hành chính trong một số lĩnh vực có liên quan.

          Cùng với đó, huyện thực hiện cải cách thực chất các quy định về điều kiện kinh doanh, như rà soát đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư phát triển. Trong năm, huyện đã cấp Giấy chứng nhận thành lập mới 04 Hợp tác xã, 86 giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính tạo điều kiện cho hộ kinh doanh, hợp tác xã, doanh nghiệp thuận lợi đầu tư phát triển (trong ảnh: thành viên HTX Hợp Phát, xã Đức Vân thu hoạch hạt Dẻ)

          Trong đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, huyện chỉ đạo các cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện các nội dung như thu phí, nộp phí không dùng tiền mặt; thực hiện giao dịch BHXH điện tử trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, …

          Trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị rà soát các thủ tục hành chính áp dụng mức độ 3, 4 theo quy định.

          Trong nội dung phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khời nghiệp sáng tạo, UBND huyện thực hiện công khai, minh bạch các thành phần thủ tục hồ sơ trên môi trường mạng. Các dự án đầu tư hiện nay đã thực hiện 100% trên môi trường mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư được tiếp cận, tạo sự cạnh tranh công khai minh bạch, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư và phát triển./.

Hà Mai

Bài viết cùng chuyên mục