Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 29/08/2022 - Lượt xem: 84
Xem với cỡ chữ

Thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện Văn bản chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức tại Văn bản số 5605/UBND-NCPC ngày 24/8/2022; theo đó qua kiểm tra của cấp tỉnh, cấp huyện từ đầu năm đến nay cho thấy, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt một số nhiệm vụ, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính tại một số cơ quan, đơn vị địa phương, còn để quá hạn trên hệ thống phần mềm điện tử, nhiều công chức, viên chức còn thiếu tự giác trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Để kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành kỷ luật, kỷ cương của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, UBND huyện yêu cầu:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện, cập nhật thường xuyên, kịp thời việc giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm điện tử, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân đúng thời gian quy định, tránh để xảy ra tình trạng treo quá hạn trên phần mềm trong khi hồ sơ trên bản giấy đã thực hiện xong, chuyển sai quy trình trên hệ thống phần mềm. Ngoài ra, cần phối hợp với Phòng Văn hoá - Thông tin, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh để xử lý, kết thúc những hồ sơ hiện nay còn tồn từ năm cũ, hồ sơ test trên phần mềm để không bị báo quá hạn trên hệ thống phần mềm.

2. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt và chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm trong hoạt động công vụ; chấp hành các quy định về văn hóa công sở, tuân thủ nội quy, quy chế làm việc; đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực thi nhiệm vụ; sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc, không sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; thể hiện thái độ giao tiếp và ứng xử chuẩn mực, tôn trọng nhân dân; hướng dẫn tận tình và chính xác khi tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân, nhất là cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

3. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra công vụ thường xuyên hoặc đột xuất nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các hành vi vi phạm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc đề xuất UBND huyện xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và các quy định về quản lý cán bộ, công chức, viên chức và không xem xét khen thưởng năm 2022 đối với những tập thể, cá nhân vi phạm.

4. Giao Phòng Nội vụ tiếp tục tham mưu tăng cường kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện, kết quả báo cáo UBND huyện.

Với những nội dung trên, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.

File đính kèm:  Tại đây./

VP HĐND-UBND