Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 07/09/2022 - Lượt xem: 87
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện

Để thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, phòng chống dịch, ưu tiên tập trung cho công tác tiêm phòng vắc xin, COVID-19. Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyện đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã và các phòng, ban, ngành thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Y tế huyện; Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 cấp xã:

- Rà soát chính xác tổng số đối tượng theo các nhóm tuổi phải tiêm các mũi, số lượng các đối tượng đủ điều kiện tiêm vắc xin các mũi tiêm theo từng tháng đúng theo hướng dẫn, xong trước ngày 15/9/2022, theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; Tính toán lại toàn bộ tỷ lệ tiêm vắc xin các mũi tiêm = tổng số đối tượng đã tiêm/tổng số đối tượng cần tiêm (không tính trên số lượng người đủ điều kiện tiêm hoặc đăng ký tiêm như hiện nay).

- Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho các nhóm đối tượng, đẩy nhanh tiến độ tiêm, không để vắc xin hết hạn; trên cơ sở số lượng đối tượng phải tiêm, chủ động dự trù đủ vắc xin theo từng tháng để đáp ứng nhu cầu tiêm vắc xin của người dân (không để xảy ra tình trạng còn đối tượng mà thiếu vắc xin tiêm).

2. PhòngGD&ĐT chỉ đạo các Cơ sở Giáo dục phối hợp với y tế địa phương thống kê toàn bộ giáo viên, học sinh đặc biệt là nhóm tuổi 5-<12, 12-<18 tuổi để tiêm ngay từ đầu năm học.

3. Phòng Văn hóa và TT;Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch, tham gia tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế.

4. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo phát huy vai trò của người có uy tín, hoạt động của các “Tổ  phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng”,... thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Với nội dung trên, Thay mặt cho Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 huyệnđề nghị Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, Bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm trực tiếp chỉ đạo thực hiện.

File đính kèm:   Tại đây.

VP HĐND-UBND