Thứ Năm, 07/12/2023
Ngày đăng: 18/09/2020 - Lượt xem: 69
Xem với cỡ chữ

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2020-2021

Nhằm kịp thời nắm bắt, xử lý các trường hợp vi phạm việc thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2020-2021 tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng (tiếp nhận về Phòng Giáo dục và Đào tạo) để tiếp nhận thông tin phản ánh từ cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh, cụ thể như sau: - Số điện thoại: 0869.550.389 - Địa chỉ email: pgdnganson@backan.edu.vn

Lưu ý:

- Thông tin của đường dây nóng được tiếp nhận vào giờ hành chính của các ngày làm việc trong tuần.

- Phản ánh, kiến nghị phải sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt; đảm bảo đúng quy định về chính tả, thể hiện rõ thông tin về địa chỉ, danh tính,... nội dung phản ánh, kiến nghị.

- Khi gọi điện hoặc nhắn tin phản ánh thông tin, tổ chức, cá nhân phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân trong tin nhắn hoặc bằng lời nói qua đường dây nóng trước khi trình bày thông tin cần phản ánh, kiến nghị gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại hoặc địa chỉ thư tín khi cần liên hệ.

- Tổ chức, cá nhân có thông tin phản ánh, kiến nghị sẽ được giữ bí mật theo quy định của pháp luật và phải chịu trách nhiệm toàn bộ về tính trung thực, chính xác của thông tin.

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trực thuộc thông báo, niêm yết công khai số điện thoại, địa chỉ email đường dây nóng kèm theo thông báo này tại đơn vị, trên website để cán bộ, công chức, viên chức, phụ huynh và học sinh được biết và thực hiện./.

Đính kèm:  thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2020-2021 trên địa bàn huyện

VP HĐND-UBND