Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 12/09/2022 - Lượt xem: 115
Xem với cỡ chữ

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn huyện Ngân Sơn

Nhằm cung cấp thông tin pháp lý, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật cho mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, hướng tới Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (09/11),UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 443/KH-UBND ngày 14/7/2022 về tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Công văn số 5786/Cv-BTC ngày 31/8/2022 của Ban Tổ chức cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” về việc phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật năm 2022”.

          Cuộc thi được tổ chức trên phạm vi toàn tỉnh, theo hình thức thi trực tuyến, thể lệ, câu hỏi Cuộc thi được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bắc Kạn, tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn,

mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

Thời gian diễn ra Cuộc thi:08 giờ 00 phút, ngày 15/9/2022.

Thời gian kết thúc Cuộc thi:08 giờ 00 phút, ngày 15/10/2022.

          Để Cuộc thi được phổ biến, sâu rộng tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện Ngân Sơn, UBND huyện đề nghị:

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương (như kính gửi):

          - Xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022, tổ chức tuyên truyền, phát động Cuộc thi trong cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp như (treo băng zôn, khẩu hiệu...tuyên truyền Cuộc thi).

          - Đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đường link Cuộc thihttp://pbgdpl.backan.gov.vntrên Cổng/Trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội (Zalo, Fanpage) của cơ quan, đơn vịnhằm thu hút và tạo điều kiện cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, người lao động và đông đảo mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn biết và hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

2.Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông huyện:

          Đăng tải toàn văn Thể lệ Cuộc thi, Bộ câu hỏi trắc nghiệm và đường link Cuộc thihttp://pbgdpl.backan.gov.vntrên Cổng thông tin điện tử của huyện; Treo băng zôn, khẩu hiệu...tuyên truyền Cuộc thi.

          Bố trí thời lượng phát sóng, đăng tải ít nhất 03 lần nội dung, các hoạt động hưởng ứng tham gia Cuộc thi; cách làm hay, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện để thu hút người tham gia Cuộc thi. 

3. Đề nghịHuyện Đoàn, Liên đoàn Lao động huyện, Hội Nông dân huyện, Hội Phụ nữ huyện: Có văn bản vận động, phát động Cuộc thi đến toàn thể công nhân, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, hội viên công tác, lao động, học tập, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và Nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Chỉ đạo phát động Cuộc thi đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị trường học trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

5. UBND các xã, thị trấn: Chỉ đạo, hướng dẫn triển khai rộng rãi Cuộc thi đến thôn, bản, tiểu khu, tổ dân phốbằng các hình thức phù hợp để tuyên truyền, phổ biến về nội dung Cuộc thi, như: Tại các hội nghị, cuộc họp hoặc hình thức phù hợp khác (nhất là chỉ đạo tuyên truyền Cuộc thi trên hệ thống truyền thanh cơ sở) nhằm vận động, thu hút, Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi; chỉ đạo cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh hướng dẫn, động viên, hỗ trợ Nhân dân các thao tác trên phần mềm(theo hướng dẫn cách thức tham gia thi bằng video tại địa chỉ: http://pbgdpl.backan.gov.vn, mục Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến) để tham gia thi.

6. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương có văn bản giao chỉ tiêu cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân, học sinh, sinh viên, người lao động tham gia Cuộc thi.

          Với nội dung trên, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai, thực hiện

- Câu hỏi cuộc thi trực tuyến

- Thể lệ cuộc thi

VP HĐND-UBND