Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 15/09/2022 - Lượt xem: 83
Xem với cỡ chữ

Công bố dịch bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn

UBND các xã, thị trấn triển khai công tác phòng, chống dịch, tập trung mọi nguồn lực để dập dịch, thực hiện khẩn trương các biện pháp về phòng, chống dịch theo nội dung Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 06/11/2020 về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020 – 2025; Phương án số 04/PA-UBND ngày 10/2/2022 về việc phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn và động vật thủy sản trên địa bàn huyện Ngân Sơn năm 2022 và các văn bản chỉ đạo khác....

Xem chi tiết: Tại đây.

VP HĐND-UBND