Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 28/09/2022 - Lượt xem: 84
Xem với cỡ chữ

Tăng cường công tác phòng, chống Covid-19

Thực hiện Công văn số 6105/UBND-VXNV ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh về việc thực hiện công văn số 4968/BYT-DP ngày 13/9/2022 của Bộ Y tế tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm; Công văn số 3160/CV-BCĐ ngày 21/9/2022 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Kạn, v/v thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 6299/UBND-VXNV ngày 23/9/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc thực hiện công văn số 5199/BYT-DP ngày 22/9/2022 của Bộ Y tế về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp xã: Thực hiện rà soát, thống kê số lượng người tiêm đảm bảo đầy đủ đối tượng các nhóm tuổi không để sót đối tượng(theo Công văn số 3309/BYT-DP BYT-DP ngày 23/6/2022 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêm vắc xin phòng COVID-19).Khẳng định vắc xin là biện pháp chiến lược quan trọng nhất, quyết định trong phòng, chống dịch COVID-19 để đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc xin và hoàn thành sớm nhất việc tiêm vắc xin cho các lứa tuổi theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Các ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng y tế tổ chức rà soát và "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng“ trên địa bàn. Vận động, tuyên truyền thuyết phục, nhân dân cũng như các bậc phụ huynh học sinh... chủ động đăng ký tham gia tiêm phòng vắc xin nhằm đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế ngay sau khi được Bộ Y tế cấp vắc xin. Thực hiện đăng ký nhu cầu vắc xin theo đúng số đối tượng tránh lãng phí vắc xin và tổ chức theo quy định.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động để người dân tích cực, chủ động trong công tác phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện nghiêm khuyến cáo của Bộ Y tế với thông điệp “2K (khẩu trang, khử khuẩn) + vắc xin + thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác”.

4. Trung tâm Y tế huyện; UBND các xã, thị trấn: Tiếp tục phối hợp tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 để khẩn trương hoàn thành tiêm mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, sử dụng hiệu quả các loại vắc xin đã được phân bổ, không để vắc xin hết hạn và theo đúng quy định, hướng dẫn đã ban hành.

Liên tục rà soát, tổng hợp số đối tượng cần tiêm theo từng nhóm đối tượng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng và theo dõi chính xác tỷ lệ bao phủ vắc xin tại địa phương.Thực hiện cập nhật cơ sở dữ liệu tiêm chủng đảm bảo thường xuyên, kịp thời, đầy đủ.

Với nội dung trên, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.

Đính kèm file:  Tại đây.

VP HĐND-UBND