Thứ Sáu, 19/04/2024
Ngày đăng: 28/09/2022 - Lượt xem: 93
Xem với cỡ chữ

Thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022

Ngày 23 tháng 9 năm 2022, tại Hội trường tầng 3, Trụ sở HĐND&UBND huyện Ngân Sơn, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp giao ban UBND huyện, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022. Thành phần dự họp có Lãnh đạo UBND huyện, Thường trực HĐND huyện, Ban KT-XH HĐND huyện, các thành viên UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan.....

Xem chi tiết: Tại đây.

VP HĐND-UBND