Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 07/10/2022 - Lượt xem: 86
Xem với cỡ chữ

Công bố công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

Điều 1: Công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2022. Điều 2: Giao các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính – Kế hoạch Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với UBND xã Thượng Ân tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện các nội dung phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Kế hoạch số 153/KH-UBND, ngày 06/11/2020 về việc phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn huyện Ngân Sơn giai đoạn 2020 – 2025...........

Xem chi tiết: Tại đây.

VP HĐND-UBND