Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 07/10/2022 - Lượt xem: 85
Xem với cỡ chữ

Chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật

Thực hiện công văn số 6670/UBND-NNTNMT ngày 07/10/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai văn bản số 6637/BNN-TY ngày 04/10/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về chủ động phòng ngừa lây nhiễm bệnh Đậu mùa khỉ ở động vật (gửi kèm). UBND huyện có ý kiến như sau:

Xem chi tiết: Tại đây.

VP HĐND-UBND