Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 28/11/2022 - Lượt xem: 98
Xem với cỡ chữ

Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần chỉ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Ngân Sơn

Ủy ban nhân dân huyện Ngân Sơn thông báo danh mục thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của UBND huyện cung cấp DVC trực tuyến một phần chỉ tiếp nhận trực tuyến, cụ thể như sau:

1. Tổng số DVCTT một phần là: 101 thủ tục.

2. Số thủ tục hành chính chỉ tiếp nhận trực tuyến: 09 thủ tục (theo danh mục gửi kèm)

STT

Thủ tục hành chính/Lĩnh vực

Trực tuyến một phần

TTHC chỉ tiếp nhận trực tuyến

 

Tổng

9

9

I

Lĩnh vực quản lý công sản

 

 

1

Mua hóa đơn lẻ

x

x

II

Lĩnh vực đất đai

 

 

1

Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân

x

x

III

Lĩnh vực Môi trường

 

 

1

Cấp giấy phép môi trường

x

x

2

Cấp lại giấy phép môi trường

x

x

IV

Lĩnh vực Văn hóa

 

 

1

Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan QLNN về văn hóa cấp huyện cấp)

x

x

2

Thủ tục cấp Giấy phép điều chỉnh đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (do cơ quan QLNN về văn hóa cấp huyện cấp)

x

x

V

Lĩnh vực Gia đình

 

 

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

x

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình

x

x

VI

Lĩnh vực Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử

 

 

1

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

x

x

UBND huyện Ngân Sơn trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương biết; đề nghị các đơn vị thông tin, tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC biết và thực hiện./.

Đính kèm: Tại đây.

VP HĐND-UBND