Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 01/12/2022 - Lượt xem: 95
Xem với cỡ chữ

Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh Dại động vật

Thực hiện văn bản số 8038/UBND-NNTNMT ngày 29/11/2022 về việc tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dại động vật; văn bản số 8043/UBND-VXNV ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc tăng cường phòng, chống bệnh Dại, theo đó tại Báo cáo số 494/BC-SNN ngày 29/11/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc báo cáo tình hình dịch bệnh Dại tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn (gắn kèm).

Xem chi tiết  Tại đây.

VP HĐND-UBND