TOGEL ONLINE | Bandar Togel Terpercaya Resmi Di Asia 2023 TOGEL ONLINE » Situs Bandar Togel Terpercaya Dan Terlengkap TOGEL ONLINE » Daftar Situs Bandar Togel Terpercaya dan BO Togel Terpercaya TOGEL ONLINE » Situs Bandar Togel Terpercaya dan BO Togel Terpercaya TOGEL ONLINE » Situs Togel Terpercaya Resmi dengan BO Terpercaya Terlengkap TOGEL ONLINE | Situs Bandar Togel Terpercaya dengan BO Togel Terpercaya 2023 Slot Demo Situs Togel Terpercaya TOGEL ONLINE | Situs Bandar Togel Terpercaya & BO Togel Resmi EDMTOGEL | Situs Togel Terpercaya & Resmi Di Asia TOGEL ONLINE | DAFTAR Link Bandar Togel Terpercaya Dengan BO Togel Terpercaya 2023 TOGEL ONLINE | 5 Situs Bandar Togel Terpercaya & Resmi di Asia EDM TOGEL | Daftar Situs Togel Terpercaya dengan BO Togel Terlengkap Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Situs Bandar Togel Terpercaya Togel Online bo togel terpercaya Angka Prediksi Live Draw Taiwan Live Draw HK Live Draw SDY Live Draw SGP Live Draw Cambodia Live Draw Macau Live Draw HK
Cổng TTĐT Huyện Ngân Sơn
Thứ Năm, 30/03/2023
Ngày đăng: 04/01/2023 - Lượt xem: 61
Xem với cỡ chữ

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám tại Nà Phặc và Hiệp Lực

Trong 02 ngày 03 và 04/01/2023, Tổ đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ tám HĐND huyện tại thị trấn Nà Phặc và xã Hiệp Lực.

* Tại buổi tiếp xúc, cử tri thị trấn Nà Phặc đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Cử tri thị trấn Nà Phặc tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc

Sau khi nghe các báo cáo, cử tri Nà Phặc đã có ý kiến, kiến nghị với Tổ đại biểu HĐND huyện như: Cần có kết luận việc tranh chấp đất giữa Lâm trường với người dân; việc hỗ trợ kinh phí xây Nhà văn hóa ở các khu dân cư; mong sớm giải quyết việc tranh chấp đất rừng ở Tiểu khu 3 để người dân yên tâm sản xuất…

Những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền đã được đại diện UBND thị trấn Nà Phặc giải trình tại buổi tiếp xúc. Các ý kiến vượt thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND huyện sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND huyện.

* Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Hiệp Lực đã được nghe báo cáo kết quả kỳ họp thứ tám, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ tám, HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026; báo cáo kết quả hoạt động của đại biểu năm 2022, nhiệm vụ năm 2023.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã Hiệp Lực

Cử tri xã Hiệp Lực đã có nhứng ý kiến, kiến nghị với đại biểu HĐND huyện như: vấn đề xây dựng chợ xã Hiệp Lực; việc hỗ trợ Nhân dân bị thiệt hại do mưa lũ và tháng 5/2022; đề nghị đầu tư đường điện cho những khu dân cư chưa có điện; đề nghị sửa chữa đường nông thôn…

Những ý kiến của cử tri đã được lãnh đạo xã, đại biểu HĐND huyện giải trình làm rõ tại buổi tiếp xúc./.

Minh Quyết