Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 28/12/2012 - Lượt xem: 144
Xem với cỡ chữ

Chi bộ Chí Kiên - Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Ngân Sơn và tỉnh Bắc Kạn

Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Ngân Sơn cũng như của tỉnh Bắc Kạn.

 

        Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Ngân Sơn cũng như của tỉnh Bắc Kạn. Ngày 22 tháng 9 năm 1943 dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Võ Nguyên Giáp, chi bộ Chí Kiên được thành lập tại khu Coỏng Tát, Bản Duồm, xã Thượng Ân gồm 3 đồng chí: Dương Mạc Hiếu, Đồng Văn Bằng và Doanh Thăng Hỷ ( tức Doanh Hằng) do đồng chí Dương Mạc Hiếu làm Bí thư. Chi bộ Chí Kiên được thành lập đã đánh dấu sự lớn mạnh phong trào cách mạng của toàn huyện Ngân Sơn và của tỉnh Bắc Kạn; đồng thời mở ra một thời  kỳ, một giai đoạn cách mạng mới, từ đây Ngân Sơn đã có một chi bộ Đảng trực tiếp lãnh đạo cách mạng, triển khai các chỉ thị, nghị quyết liên tỉnh “Cao - Bắc - Lạng” để lãnh đạo quần chúng nhân dân đấu tranh, bảo vệ cán bộ, bảo vệ cách mạng.

 

 Vừa qua, xã Thượng Ân đã tổ chức Tọa đàm nhân dịp kỷ niệm 69 năm ngày thành lập chi bộ Phùng Chí Kiên - Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn (22/9/1943 - 22/9/2012

 

        Chi bộ Chí Kiên đã góp phần lãnh đạo thắng lợi cuộc nổi dậy của quần chúng, khống chế uy hiếp và hạ đồn Ngân Sơn, tước vũ khí, tịch thu ấn tín, bằng sức của bọn hào lý, đập tan cường quyền của bọn bè lũ tay sai thân pháp, thành lập uỷ ban nhân dân lâm thời ở các xã, tiến tới giải phóng hoàn toàn Ngân Sơn vào tháng 6 năm 1945, tham gia cuộc đấu tranh chống phát xít Nhật và bè lũ tay sai phản động, tiến tới giải phóng hoàn toàn thị xã Bắc Kạn, cũng như góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 của dân tộc ta./.