Thứ Hai, 04/03/2024
Ngày đăng: 13/09/2018 - Lượt xem: 273
Xem với cỡ chữ

Thượng Ân- Nơi thành lập Chi bộ Chí Kiên

Thượng Ân là xã nằm ở phía Bắc của huyện Ngân Sơn, được thành lập từ trước thời thuộc Pháp, thời kỳ cách mạng còn bí mật, được mang tên bí danh là xã Canh Tân. Có lúc bộ phận vùng cao của xã được mang tên là Giải Phóng thuộc Tổng đội cung. Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 được đặt tên là xã Thành Tâm. Từ tháng 5 năm 1964 đến nay gọi lại tên cũ là xã Thượng Ân. Nơi đây người dân luôn tự hào là cái nôi quê hương cách mạng và là nơi thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn- mang tên Chí Kiên

        Thượng Ân là địa phương sớm có phong trào cách mạng, vinh dự là một trong những nơi sớm được đón tiếp các đồng chí cán bộ bí mật đến tuyên truyền, giác ngộ quần chúng và tổ chức các Hội cứu quốc, rồi Ban Việt Minh. Đặc biệt cách đây 75 năm, tức vào tháng 9 năm 1943 tại một đám ruộng gần thác nước Cỏong Tát, Bản Duồm, đồng chí Dương Mạc Hiếu là đảng viên cán bộ Nam Tiến phụ trách tổng Bằng Đức và đồng chí Văn (đồng chí Võ Nguyên Giáp) đã tổ chức kết nạp hai đồng chí là Đồng Văn Bằng và Doanh Hằng vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Thay mặt Đảng bộ đường cách mạng Nam Tiến, đồng chí Văn đã tuyên bố cho thành lập và công nhận Chi bộ mang tên là Chi Bộ Chí Kiên gồm 3 đảng viên là Dương Mạc Nghĩa, Đồng Văn Bằng và Doanh Hằng do đồng chí Dương Mạc Nghĩa làm Bí thư Chi bộ

 

Thác nước Cỏong Tát, Bản Duồm, xã Thượng Ân, địa điểm thành lập Chi bộ Chí Kiên

 

        Chi bộ Chí Kiên ra đời là một sự kiện chính trị quan trọng đối với địa phương. Đây là chi bộ đảng đầu tiên của huyện Ngân Sơn và cũng là chi bộ đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Chi bộ ra đời có ý nghĩa quan trọng, thông qua hoạt động của Chi bộ, phong trào cách mạng ở huyện Ngân Sơn ngày càng phát triển, góp phần khơi dậy, phát huy tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc trong mọi tầng lớp nhân dân lúc bấy giờ.

        Dưới sự chỉ đạo của Đảng, các thế hệ người dân địa phương luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, kiên cường, dũng cảm đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột của phong kiến thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Với những đóng góp tích cực trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, nhân dân và cán bộ, đảng viên xã Thượng Ân đã được Đảng và Nhà nước phong tặng: 5 mẹ Việt Nam anh hùng; 23 lão thành cách mạng; 7 cán bộ tiền khởi nghĩa; ghi danh 36 liệt sỹ; 02 thương binh, bệnh binh. Đặc biệt, ngày 11/6/1999 xã Thượng Ân đã được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

        Dưới ánh sáng đổi mới của Đảng và Nhà nước, Đảng bộ, quân và dân xã Thượng Ân tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước đấu tranh cách mạng, khắc phục mọi khó khăn tiến hành công cuộc xây dựng quê hương. Xác định xây dựng Đảng là then chốt, đảng bộ xã Thượng Ân đã chú trọng công tác phát triển đảng viên, đến nay toàn đảng bộ có 181 đảng viên, sinh hoạt tại 18 chi bộ. Phần đông cán bộ, đảng viên giàu lòng yêu nước, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Đảng viên Doanh Thăng Khảo, ở thôn Nà Bưa, là đảng viên đã vinh dự được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tặng Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng vào năm 2015. Trong cả quá trình công tác cũng như những năm trở về địa phương sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, đồng chí luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Theo đồng chí, được đứng trong hàng ngũ hàng Đảng là vinh dự, nên các đồng chí đảng viên ở chi bộ Nà Bưa cũng như ở xã đều phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương. Đặc biệt, vài năm gần đây, khi các thôn bản được Đảng, Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn đầu tư hạ tầng nông thôn như đường nông thôn, nhà họp thôn, các đảng viên đều nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu đi đầu trong việc đóng góp công sức vì lợi ích chung của cả tập thể.

 

Một góc thôn Bản Duồm

 

        Để nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, Đảng bộ xã Thượng Ân đã thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, các cấp. Cụ thể như việc thực hiện Nghị quyết 22 của Ban chấp hành Trung ương (khóa X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xã Thượng Ân đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trí tuệ, phẩm chất đạo đức cách mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tiên phong, gương mẫu, có năng lực nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp ủy, cơ quan giao. Cấp ủy đảng phát huy được vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo cán bộ, đảng viên, thực hiện nghiêm túc chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên. Trong việc quán triệt thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị Quyết TW4, khóa XII “Về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Đảng bộ xã Thượng Ân đã nghiêm túc triển khai thực hiện. Tính từ năm 2015 đến nay, trung bình hằng năm Thượng Ân có 24% số tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có chi bộ yếu kém; trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Những chủ trương đúng đắn và hành động tích cực, bước đầu đã thúc đẩy kinh tế-xã hội của địa phương có những bước tiến đáng ghi nhận. Từ một địa phương còn nghèo nàn, lạc hậu, đến nay cuộc sống của người dân đã đổi thay rõ nét. Con số cụ thể thể hiện ở tổng sản lượng lương thực có hạt vài năm gần đây đạt hơn 1.600 tấn; diện tích cánh đồng đạt giá trị 70 triệu đồng/năm trở lên có 115 ha; về trồng rừng mới, năm 2016 trồng được hơn 80 ha, năm 2017 hơn 53 ha, năm 2018 thực hiện trồng được hơn 45 ha. Về trồng cây ăn quả, bà con đã phát triển theo hướng hàng hóa, hiện nay người dân đã trồng được 15 ha cây cam, quýt, có diện tích đã thu hoạch sản phẩm, tạo thu nhập khá cho bà con. Chăn nuôi đại gia súc không còn để phục vụ cày kéo trong sản xuất, mà bà con tập trung phát triển tổng đàn theo hướng hàng hóa, từ năm 2016 đến nay, tổng đàn đại gia súc luôn duy trì ổn định gần 1000 con, đều đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết; Tổng đàn lợn giao động từ 1.300 đến 1.500 con; đàn gia cầm ở mức trên 8.000 con.

        Trong công tác văn hóa-xã hội, xã Thượng Ân đã thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hiện nay tỷ lệ hộ “gia đình văn hóa” đạt 88%; thôn đạt danh hiệu “thôn văn hóa” chiếm hơn 72%; năm 2016, 2017 UBND xã đạt tiêu chuẩn “đơn vị văn hóa”; hơn 75% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia; hơn 92% được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; nhiều tuyến đường nông thôn được mở rộng, bê tông hóa; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công được quan tâm và thực hiện thường xuyên; công tác giáo dục đào tạo có nhiều khởi sắc; công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình được tuyên truyền thường xuyên; phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì phát triển tốt. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; Công tác tuyển quân hàng năm đều đạt chỉ tiêu, quản lý tốt lực lượng dự bị động viên, đảm bảo chất lượng huấn luyện đạt yêu cầu trở lên.

 

Bê tông hóa giao thông tạo diện mạo mới vùng nông thôn xã Thượng Ân

 

        Đồng chí Địch Xuân Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy nhận định: Thượng Ân, một mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, là nơi thành lập Chi bộ Chí Kiên- tổ chức Đảng đầu tiên của tỉnh Bắc Kạn. Trong thời gian vừa qua, Đảng bộ đã có nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Bên cạnh thuận lợi, Thượng Ân gặp khó khăn như toàn xã có 19 thôn, bản, trong đó một nửa số thôn là thôn vùng cao, gần 50% tỷ lệ hộ nghèo toàn xã chủ yếu tập trung ở những thôn này. Với sự cố gắng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ huyện, trong thời gian vừa qua, Thượng Ân đã lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, các chỉ tiêu Đảng bộ đề ra đến nay cơ bản hoàn thành, xây dựng nông thôn mới có nhiều cố gắng, tỷ lệ hộ nghèo hàng năm đều giảm; có nhiều cố gắng trong việc giáo dục thế hệ trẻ. Kỷ niệm ngày thành lập Chi bộ Chí Kiên hằng năm, Đảng bộ xã Thượng Ân đã tổ chức nhiều hoạt động lao động, thể thao, văn nghệ thiết thực, bổ ích, tổ chức tọa đàm để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

        Chặng đường đi lên của đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thượng Ân phía trước  nhiều triển vọng, nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức. Với niềm tin tưởng sâu sắc, Thượng Ân sẽ phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ đổi mới, quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa- xã hội, quốc phòng-an ninh, công tác xây dựng Đảng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh./.

Hà Mai