TOGEL ONLINE | Bandar Togel Terpercaya Resmi Di Asia 2023 TOGEL ONLINE » Situs Bandar Togel Terpercaya Dan Terlengkap TOGEL ONLINE » Daftar Situs Bandar Togel Terpercaya dan BO Togel Terpercaya TOGEL ONLINE » Situs Bandar Togel Terpercaya dan BO Togel Terpercaya TOGEL ONLINE » Situs Togel Terpercaya Resmi dengan BO Terpercaya Terlengkap TOGEL ONLINE | Situs Bandar Togel Terpercaya dengan BO Togel Terpercaya 2023 Slot Demo Situs Togel Terpercaya TOGEL ONLINE | Situs Bandar Togel Terpercaya & BO Togel Resmi EDMTOGEL | Situs Togel Terpercaya & Resmi Di Asia TOGEL ONLINE | DAFTAR Link Bandar Togel Terpercaya Dengan BO Togel Terpercaya 2023 TOGEL ONLINE | 5 Situs Bandar Togel Terpercaya & Resmi di Asia EDM TOGEL | Daftar Situs Togel Terpercaya dengan BO Togel Terlengkap Situs Togel Terpercaya Situs Togel Terpercaya Situs Bandar Togel Terpercaya Togel Online bo togel terpercaya Angka Prediksi Live Draw Taiwan Live Draw HK Live Draw SDY Live Draw SGP Live Draw Cambodia Live Draw Macau Live Draw HK
Cổng TTĐT Huyện Ngân Sơn
Thứ Năm, 30/03/2023
Ngày đăng: 01/02/2023 - Lượt xem: 77
Xem với cỡ chữ

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kiểm tra đầu năm tại thị trấn Nà Phặc và xã Trung Hòa

Sáng ngày 31/01, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng đoàn công tác của huyện đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và các nghị quyết chuyên đề của cấp trên. Kiểm tra tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng đảng, chính quyền, đoàn thể tại thị trấn Nà Phặc và xã Trung Hòa.

 Lãnh đạo xã Trung Hòa Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ đầu năm

Tháng 01 năm 2023, thị trấn Nà Phặc và xã Trung Hòa đã chỉ đạo tích cực cho Nhân dân trên địa bàn thực hiện sản xuất vụ xuân theo đúng kế hoạch; tổng đàn gia súc được chăm sóc và quản lý tốt; các hoạt động văn hóa, công tác chính sách xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn được đảm bảo, quốc phòng được củng cố. Công tác xây dựng đảng, chính quyền được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Thực hiện công tác tuyển quân theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Nguyễn Trọng Lăng - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận buổi làm việc tại thị trấn Nà Phặc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Trọng Lăng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị thị trấn Nà Phặc, xã Trung Hòa trong thời gian tới cần hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chỉ tiêu bám sát theo Nghị quyết của Đảng bộ; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân, đặc biệt quan tâm công tác phòng chống rét cho đàn vật nuôi; làm tốt  công tác dân vận, động viên gia đình có con em tham gia nghĩa vụ quân sự…/.

Minh Quyết